Kosmetika Harmonie

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky kosmetiky Harmonie

 

IČO : 869 14 715

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem kosmetických služeb v KOSMETICE HARMONIE
 
IČO : 869 14 715, v provozovně Masarykovo nám.222, Napajedla
 
a kupujícím poskytovaných služeb.
1.2. Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu kosmetického ošetření či jiné procedury osobně nebo telefonicky projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby kosmetiky nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Až na nepatrné vyjímky, není bohužel možné k nám přijít na ošetření bez objednání. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně nebo telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka
Vezměte prosím na vědomí, zrušíte-li návštěvu několik hodin před Vámi rezervovaným časem nebo ještě hůře, nedostavíte-li se vůbec, způsobíte nám tím komplikaci.
2.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky nebo SMS nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.

Chápeme, že může nastat nenadála situace,(zranění, náhlá nevolnost, dopravní situace atd.) a nestihnete reagovat s dostatečným předstihem. Pokud se jedná o proceduru, která je delší než 60 minut, zvažte zda za sebe nemůžete poslat náhradníka, který přijde na objednanou službu místo Vás.
2.3. Předčasný příchod
V prostorách kosmetiky je pro  Vás k dispozici čekárna, kterou samozřejmě můžete využít před ošetřením. Prosíme, berte ale ohled probíhá-li v místnosti ošetření, abychom nebyli při práci rušeni a klient si mohl užít svou relaxaci.
2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém časovém termínu, bude ošetření provedeno ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase.
2.5. Absence zákazníka
Nedostaví-li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo, takového zákazníka vyřadit z databáze svých klientů a na další ošetření jej již neobjednat. Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty certifikátu.

Toto striktní opatření jsme zavedli z ohledem na klienty, kteří na svůj termín musí čekat velmi dlouho.

2.6. Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) dostaví se na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c)dostaví se na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d)dostaví se na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
2.8. Přístupnost
Studio není bezbariérové a je zde přístupné po schodišti do prvního patra.

2.9. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta neručí. Odkládejte své věci prosím na námí určené místo.
2.10. Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí v kosmetice a na webových stránkách provozovatele  www.kosmetika-napajedla.cz

Nejsme plátci DPH.

3. Reklamace služeb


Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz


4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky kosmetiky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury.
Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách studia

www.kosmetika-napajedla.cz
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

GDPR - Nařízení o ochraně osobních údajů

Souhlasím s uvedením mého jména, příjmení a telefonního kontaktu za účelem vedení v databázi klientů, kontaktování za účelem objednání, přeobjednání nebo zrušení objednaného termínu a k zasílání akčních nabídek salonu Kosmetika Harmonie.

Vaše údaje jsou chráněny v uzamykatelné skříňce a mobilním telefonu, který je uzamčený heslem a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Daný souhlas lze kdykoliv odvolat a to buď osobně v salonu, nebo písemně.

Osobní údaje budou následně skartovány.

K osobním údajům klientů má přístup pouze majitelka salonu p.Holková Jaroslava

Platnost a účinnost obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.9.2018